3a

Đệm cao su chống va đập cho thuyền, tại các nơi neo đậu tàu thuyền, hay để chống va đập, bảo vệ tường cho nhà xưởng, nhà kho, ngành tàu cảng... cầu cảng