3mm cao su tam lot san

Tấm cao su có khả năng chống chịu lực, giảm chấn tốt, với kích thước dày mỏng khác nhau và phổ biến 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 15mm, 20mm.